Kênh giá là gì?

Kênh giá là gì?

Kênh giá là gì? Cách xác định xu hướng hiệu quả với kênh giá Kênh giá (Price Channel) là một công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản được sử dụng rộng rãi