Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TVSI

→ Link MTK: https://www.tvsi.com.vn/home/register-customer-personal-ekyc?SaleID=6199

GIÁ TRỊ NĐT NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA NHÓM VIP TƯ VẤN
TEAM CÔNG TUYỀN DARVAS

   👉 Phân tích thị trường chung – Kịch bản thị trường
   👉 Tổng quan thị trường đầu phiên
   👉 Kịch bản hành động cho thị trường và cổ phiếu từ từng giai đoạn trong từng chu kỳ.
   👉 Danh mục khuyến nghị VIP
   👉 Bảng tổng hợp chi tiết điểm Mua – Bán – Stoploss ngắn hạn và trung hạn cho từng cổ phiếu – từng dòng CP và tổng quan Vnindex.
   👉 Liên tục cập nhật thị trường chung định hướng AC NĐT trong ngắn hạn – trung hạn và dài hạn.
   👉 Cập nhật điểm mua CP sớm nhất tại các ngưỡng chỉnh hoặc các điểm test đẹp nhất.
   👉 Chia sẻ các tài liệu – video về kiến thức vận dụng thực tế cho từng cổ phiếu – từng giai đoạn của chu kỳ.
   👉 Tổng quan cả 1 phiên giao dịch – Định hướng cho phiên giao dịch tiếp theo