GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giảng viên: Công Tuyền Darvas
Email: congtuyendarvas@gmail.com

Liên hệ: 0988177956

  • Giám đốc chi nhánh Mễ Trì – Chứng khoán Tân Việt TVSI
  • Giám đốc: Học viện đào tạo chứng khoán thực chiến
  • Giảng viên Offline các khóa học chứng khoán chuyên sâu với hơn 400 học viên
  • Giảng viên Online trên chuyên trang Unica,vn với hơn 1200 học viên
  • Chuyên gia phân tích kỹ thuật bậc cao trên TTCK
  • Chuyên gia hội thảo đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo để phân tích tư vấn và hỗ trợ đầu tư

 

CHUYÊN VIÊN PTKT – CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chuyên viên: Thúy Hiền
Email: thuyhien010785@gmail.com

Liên hệ: 0983909930

  • Phó Giám đốc chi nhánh Mễ Trì – Chứng khoán Tân Việt TVSI
  • Quản lý nhân sự, điều phối nhu cầu khách hàng
  • Chuyên gia phân tích kỹ thuật và cơ cấu danh mục đầu tư
  • Biên soạn giáo trình tài liệu cho học viên – hội thảo
  • Lập kế hoạch – Tổ chức hội thảo chuyên sâu

 

CHUYÊN VIÊN CSKH – DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Chuyên viên: Giang Nguyễn
Email: nguyengianghanam95@gmail.com

Liên hệ: 0966631095

  • Trợ lý Giám đốc
  • Tư vấn – Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán
  • Quản lý tài khoản khách hàng
  • Hỗ trợ CSKH trong quá trình sử dụng dịch vụ
  • Training nghiệp vụ công việc cho nhân viên môi giới
  • Tư vấn tham gia khóa học thực chiến

 

CHUYÊN VIÊN MARKETING – DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Chuyên viên: Quỳnh Trang
Email: quynhtrang090198@gmail.com

Liên hệ: 0886090198

  • Trợ lý Giám đốc
  • Quản lý học viên – Cung cấp tài liệu chuyên sâu
  • Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình học
  • Quản lý các trang Website, Fanpage, Phần mềm
  • Hỗ trợ sự cố trên ứng dụng của học viên
  • Tư vấn tham gia RoomVip – Nhóm tư vấn hỗ trợ đầu tư