ROOMVIP 1T – TẶNG TÀI LIỆU TOÀN TẬP NẾN CANDLESTIC

ROOMVIP 1T – TẶNG TÀI LIỆU TOÀN TẬP NẾN CANDLESTIC

GIÁ TRỊ NĐT NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA NHÓM VIP TƯ VẤN TEAM CÔNG TUYỀN DARVAS

💠 Phân tích thị trường chung   Kịch bản thị trường

💠 Tổng quan thị trường

💠 Danh mục khuyến nghị VIP – Cổ phiếu mạnh nhất thị trường

💠 Bảng tổng hợp điểm Mua – Bán – Stoploss ngắn hạn và trung hạn

💠 Liên tục cập nhật thị trường chung

💠 Cập nhật điểm mua Cổ phiếu sớm nhất tại các ngưỡng chỉnh hoặc các điểm test đẹp nhất

💠 Chia sẻ các tài liệu – video về kiến thức

💠 Tổng quan cả 1 phiên giao dịch

💠 Định hướng cho phiên giao dịch tiếp theo