Tiêu điểm doanh nghiệp 17/03/2023: PHR, RAL, TCM, DAG, VDS

Tiêu điểm PHR, RAL, TCM, DAG, VDS
Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư thêm 1,8 tỷ USD

Tiêu điểm Nội dung
PHR Cao su Phước Hoà (PHR) dự báo lợi nhuận công ty mẹ giảm 36%, đề xuất cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cp năm 2023 PHR vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty mẹ với 1.813 tỷ đồng doanh thu, 488 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 17%, 36% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh cao su khoảng 1.302 tỷ đồng. Năm nay, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu 30%. Nộp ngân sách nhà nước là 271 tỷ đồng.
RAL RAL dự kiến chi hơn 17 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng khu đất tại Đà Nẵng RAL đã thông qua việc nhận chuyển nhượng khu đất tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Theo đó, RAL dự kiến nhận chuyển nhượng thửa đất số 26, tờ bản đồ số 14, đại chỉ Lô A-40 đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Được biết, mục đích chuyển nhượng là nhằm sử dụng làm trụ sở làm việc, kho cho chi nhánh Đà Nẵng của Công ty.
TCM TCM đặt mục tiêu 2023 ‘dè chừng’ hơn Năm 2023, TCM đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 4,364 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với thực hiện năm 2022. Lãi ròng dự kiến giảm 2%, xuống còn 274 tỷ đồng.
DAG DAG đặt kế hoạch lãi trước thuế 22 tỷ năm 2023 DAG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 đạt 2,248 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với mức 2,244 tỷ đồng năm 2022. Mục tiêu lãi trước thuế 22 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước.
VDS VDS đặt kế hoạch lãi 217 tỷ đồng năm 2023 Năm 2023, VDS đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 890 tỷ đồng, tăng 3.4% so với thực hiện năm 2022. Công ty đề ra mục tiêu lãi sau thuế 217 tỷ đồng so với năm trước lỗ 115 tỷ đồng
HUT HUT kỳ vọng lãi sau thuế 2023 đạt 600 tỷ khi hợp nhất SVC Holdings Năm 2023, HUT dự kiến đem về 22,500 tỷ đồng tổng doanh thu và 600 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt gấp 21 lần và 4 lần so với năm trước

Nguồn: Tổng hợp từ TVSI