Tiêu điểm doanh nghiệp 20/03/2023: KBC, HHS, FPT, FMC, SJS, MWG

Tiêu điểm KBC, HHS, FPT, FMC, SJS
IMF mở đường cho các nước tiếp cận chương trình cho vay mới dễ dàng hơn

Tiêu điểm Nội dung
KBC Kinh Bắc muốn rót thêm 371 tỷ đồng vào một công ty con      KBC vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty con – Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng để phù hợp với tình hình hoạt động và kế hoạch triển khai dự án. Cụ thể, vốn điều lệ của Kinh Bắc – Đà Nẵng dự kiến tăng thêm 371 tỷ đồng, từ 720 tỷ đồng lên 1.091 tỷ đồng. Thời điểm tăng vốn là trong quý I/2023. Hình thức tăng vốn là chủ sở sở hữu góp thêm vốn vào Kinh Bắc – Đà Nẵng bằng tiền hoặc hình thức khác.
HHS Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đặt mục tiêu lãi 230 tỷ đồng năm 2023      HHS vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 7/4 theo hình thức trực tuyến. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 400 tỷ đồng doanh thu, 230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 4%, 2% so với cùng kỳ. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 8%, dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2023.
FPT FPT đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm thứ 5 liên tiếp, chia cổ tức tổng tỷ lệ 35%      Năm 2023, FPT đặt kế hoạch doanh thu 52.289 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.055 tỷ, đều tăng trên 19% so với năm 2022.
FMC Sao Ta lên kế hoạch lãi kỷ lục năm 2023      FMC vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 7/4 tại Sóc Trăng. Năm 2023, công ty đặt kế hoạch 5.900 tỷ đồng doanh thu, 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 39%, 22% so với cùng kỳ. Dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thấp nhất là 20%.
SJS SJS lên kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng 82%, sẽ không chia cổ tức 2022      SJS đặt mục tiêu tổng doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất năm 2023 sẽ đạt lần lượt 1,145 tỷ đồng và 320 tỷ đồng, gấp 2 lần về doanh thu và tăng gần 82% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2022. Bên cạnh đó là tỷ lệ cổ tức 10%.
MWG MWG không chia ESOP 2022      MWG không phát hành ESOP là vì lợi nhuận sau thuế 2022 không đạt mức tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2021. MWG xác định mục tiêu kinh doanh năm 2023 với 135 ngàn tỷ đồng doanh thu và 4.2 ngàn tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 1.2% và 2.4% so với kết quả năm 2022.

Nguồn: Tổng hợp từ TVSI