BETA – Hệ Số Beta

BETA – Hệ Số Beta

Khi đầu tư chứng khoán, bạn thường gặp thuật ngữ hệ số Beta nhưng không biết khái niệm và ý nghĩa của nó là gì. Vì vậy, trong bài viết này,