Tiêu điểm doanh nghiệp 18/09/2023: CC1, HEM, DMC, FPT, VGC

Tiêu điểm doanh nghiệp 18/09/2023: CC1, HEM, DMC, FPT, VGC

Tiêu điểm CC1, HEM, DMC, FPT, VGC

Tổng nợ trên toàn cầu đang quay trở lại xu hướng tăng

Tiêu điểm Nội dung
CC1 CC1 sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 9%      CC1 thông báo chốt quyền chi trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 9%, ngày đăng ký cuối cùng là 29/09/2023. Với gần 328.6 triệu cp đang lưu hành, ước tính CC1 phát hành gần 29.6 triệu cp cho đợt trả cổ tức này. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, CC1 sẽ tăng vốn điều lệ từ 3,286 tỷ đồng lên gần 3,582 tỷ đồng.
HEM Chế tạo Điện Cơ Hà Nội tạm ứng cổ tức 2023 tỷ lệ 10%      HEM thông báo chốt quyền trả tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/09/2023. Tỷ lệ thực hiện là 10%. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 20/10/2023.
DMC Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco sắp trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền      DMC dự kiến trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/09/2023. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 20/10/2023.
FPT Lãi trước thuế 8 tháng ước gần 6,000 tỷ      Theo báo cáo kết quả cập nhật kinh doanh tháng 8, FPT ghi nhận 4,398 tỷ đồng doanh thu và 590 tỷ đồng lãi ròng, tăng tương ứng 3% và 20% so với tháng 7. Lãi sau thuế 8 tháng ghi nhận 4,994 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lãi ròng tăng 20% lên 4,086 tỷ đồng. EPS đạt mức 3,227 đồng, tăng hơn 19%.
VGC Viglacera (VGC) dự chi 448 tỷ tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%      VGC dự kiến chi 448 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2023, tương ứng tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/10, giao dịch không hưởng quyền vào 29/9.

Nguồn: Tổng hợp từ TVSI