Tiêu điểm doanh nghiệp 24/08/2023: HAG, VFC, TNG, VIX, NVL

Tiêu điểm doanh nghiệp 24/08/2023: HAG, VFC, TNG, VIX, NVL

Tiêu điểm HAG, VFC, TNG, VIX, NVL
Châu Á lo ngại lạm phát cao theo đà tăng của giá gạo

Tiêu điểm Nội dung
HAG       HAGL muốn chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp       HAG vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 11% giá chốt phiên 22/8 là 8.990 đồng/cp.
VFC       VFC chốt quyền chia cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 15%       VFC thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/08/2023. Tỷ lệ thực hiện 15%/cp. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/09/2023.
TNG       TNG báo lãi hơn 120 tỷ đồng trong 7 tháng, giảm 28%       TNG vừa công bố BCTC riêng tháng 7/2023, ghi nhận lãi sau thuế giảm 41% so với cùng kỳ xuống còn 24 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, lãi sau thuế đạt hơn 120 tỷ đồng, giảm 28% và thực hiện được 40% kế hoạch năm.     
VIX       VIX muốn nâng kế hoạch lợi nhuận 2023 lên 70%       VIX sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 20/09-16/10. Nội dung lấy ý kiến là điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023. Cụ thể, Công ty nâng mục tiêu lãi trước thuế và sau thuế lên lần lượt 1,150 tỷ đồng và 920 tỷ đồng. Mục tiêu mới tăng 70% so với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
NVL       Novaland dùng bất động sản để trả lãi trái phiếu       NVL công bố thông tin bất thường về việc chậm thánh toán lãi, gốc của 3 lô trái phiếu và việc dùng tài sản là bất động sản để thanh toán nợ trái phiếu. Cụ thể, NVL thông báo việc chậm thanh toán lãi của ba lô trái phiếu mã NVL2020-02-250 hơn 15 tỷ đồng, NVL2020-02-150 hơn 9 tỷ đồng và NVL2020-02-100 hơn 6 tỷ đồng; với cùng một lý do chưa thu xếp được nguồn thanh toán. Ngày dự dự kiến thanh toán 25/08. Ngoài ra, công ty công bố việc dùng tài sản là bất động sản để thanh toán nợ trái phiếu

Nguồn: Tổng hợp từ TVSI