Tiêu điểm doanh nghiệp 28/11/2023: VHM, CC1, VOC, GEX, MPC

Tiêu điểm doanh nghiệp 28/11/2023: VHM, CC1, VOC, GEX, MPC

Tiêu điểm VHM, CC1, VOC, GEX, MPC

Còn khoảng 247.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cần giải ngân tháng cuối năm

Tiêu điểm Nội dung
VHM VHM chuyển nhượng công ty con cho MIK Group VHM thông báo muốn chuyển nhượng công ty con là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SV Holding. Được biết công ty con này mới được HĐQT vừa thông qua góp thêm vốn vào ngày 16/11.
CC1 Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) muốn chuyển nhượng ba công ty thành viên ngay trong quý IV CC1  vừa thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư tại ba công ty, lần lượt là CTCP Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc với giá trị sổ sách 240 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Nhân Phúc Đức với giá trị sổ sách hơn 64 tỷ đồng và CTCP Xây dựng Số 1 Việt Hòa với giá trị sổ sách trên 2,1 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng cả ba công ty trên dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách, tức ít nhất là 306 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý IV này.
VOC Thương hiệu dầu ăn 47 tuổi sắp huỷ đại chúng Mới đây, VOC vừa có thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 12/12 để trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.
GEX GEX sắp mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu GEX  sẽ mua lại trước hạn 2,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thuộc lô trái phiếu GEXH2124002. Tổng giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Số lượng trái phiếu do GEX mua lại từ mỗi trái chủ tối đa bằng 25% tổng số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang sở hữu. Giá mua lại sẽ bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Thời gian tổ chức mua lại là ngày 25/12, ngày đăng ký cuối cùng là 14/12/2023
MPC Sắp trả cổ tức bằng tiền MPC  thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 4,11%. Với gần 400 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Minh Phú dự chi cổ tức đợt này là 164,4 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 22/12/2023.

Nguồn: Tổng hợp từ TVSI